Remonty cząstkowe jezdni, regulacja urządzeń, remonty chodników, utrzymanie czystości Harmonogram bieżący

Harmonogram prac od 17.06.2024 do 21.06.2024:

Dział Inwestycji i Remontów:

 1. Doraźne naprawy ubytków (według zgłoszeń i interwencji)
 2. Roboty asfaltowe, prace przygotowawcze
 • ul. Kisielewskiego – likwidacja zalewiska
 • ul. Plonów – układanie warstwy wyrównującej, regulacje urządzeń, układanie warstwy ścieralnej,
 1. Roboty brukarskie
 • ul. Plonów miejscowe przebukowania
 • ul. Lwowska - miejscowe naprawy chodnika
 • Rewitalizacja alejek w parku przy ul. Maliny – rozpoczęcie prac,
 1. Pozostałe roboty
 • oznakowanie pionowe i poziome,
 • likwidacja zapadlisk,
 • naprawa dróg gruntowych

Dział Utrzymania Czystości:

Drzewa/krzewy:

Pielęgnacja drzew:

 • ul. Baczyńskiego przy dawnym Realu i przy Remondis – pielęgnacja drzew przy ogrodzeniach
 • ul. Wojska Polskiego – pielęgnacja drzew
 • aleja Zwycięstwa – pielęgnacja klonów kulistych
 • ul. Podjazdowa 10 – pielęgnacja drzew
 • ul. wiosny Ludów 5 – pielęgnacja drzew i krzewów
 • ul. Obrońców Warszawy – pielęgnacja drzew
 • ul. Piłsudskiego – pielęgnacja 10 wiązów
 • ul. Paderewskiego i Braci Mieroszewskich – pielęgnacja śliwowiśni
 • ul. Niecała – pielęgnacja wierzby
 • ul. Szymanowskiego 5 – pielęhnacja drzew, usunięcie samosiewów
 • ul. Jedności 14 – pielęgnacja 4 topoli
 • ul. Kilińskiego 4 – pielęgnacja robinii
 • ul. Przygraniczna 23 – pielęgnacja sosny Pielęgnacja krzewów:
 • ul. Kraszewskiego – usunięcie krzewów
 • usuwanie krzewów w celu poprawy widoczności: ul. Zagłębiowska, 1 Maja (sanepid), Baczyńskiego (netto)
 • ul. Długa – pielęgnacja drzew i odsłonięcie luster

Pozostałe:

 • ul. Baczyńskiego 68 – frezowanie pnia
 • ul. Jedności skarpa – usunięcie odrośli z pni
 • ul. Zaruskiego – usunięcie wywrotu robinii
 • podlewanie pomnika przyrody przy ul. Zapolskiej
 • nawożenie drzew – rondo papieskie, ul. Braci Mieroszewskich

Frezowanie drzew:

 • ul. Kisielewskiego
 • park Fusińskiego

Mała architektura:

 • mycie przejść podziemnych
 • naprawa ławek park ul. Warszawska osiedle
 • naprawa małej architektury na placach zabaw zgodnie z wykazem otrzymanym z WGK
 • ul. Zagłębiowska – remont ławek
 • górka Środulska – remont ławek

Koszenie ulice:

 • główne ronda,
 • Matejki – boisko,
 • Legionów,
 • Jagiełły i boczne,
 • Ordonówny,
 • Kiepury,
 • Leszno,
 • al. Zwycięstwa
 • BMC
 • Dworska osiedle i pas drogowy
 • Zagłębiowska tereny gminne
 • Kolonia Pekin 3-5
 • Śliwki – parking
 • Konstytucji/Żelazna
 • 1 Maja osiedle
 • Orla przy kościele
 • Bema
 • Wysoka
 • Kalinowa
 • Popiełuszki
 • Zuzanny-Północna
 • Łomzyńska
 • Warszawska osiedle
 • Braci Mieroszewskich tereny gminne
 • Traugutta – Okulickiego
 • wybieg dla psów – Dmowskiego
 • place zabaw
 • Kisielewskiego skwer

Dzikie wysypiska:

 • ulice: Żytnia 22, Gacka,

Plewienie ulice:

 • BMC, park Sielecki, Niepodległości, Grota Roweckiego

Inne prace:

 • ul. Ligonia – rekultywacja i odtworzenie trawnika
 • ul. Dworska - przycięcie krzewów
 • nawożenie drzew ul. Braci Mieroszewskich, rondo papieskie